PROVÁDÍME

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ

Žárovým zinkováním se rozumí namáčení ocelových dílů do tekutého zinku o teplotě 450°C. Mezi železem a zinkem dojde k reakci a na materiálu se vytvoří ochranný povlak.

Kontakt

Realizazací1000+

Ochrana materiálu

min 10 let

DOBA PRAXE

12+ let

Oblast působení

střední a jižní ČR

Proč zinkovat?

Kde pozinkovat materiál? Díky zinkování u nás získáte dlouhodobou protikorozní ochranu, která nevyžaduje žádné dodatečné úpravy. Při kotvení do domu navíc zachráníte svou fasádu od stékajícího rezu.

Zařídíme pro Vás žárové pozinkování materiálu u nás zakoupeného, ale i Vámi dovezeného. Pro pozinkování vlastního materiálu zákazníka je třeba dodržet zásady správné konstrukce. Jak na to se dozvíte níže.

ZÁSADY SPRÁVNÉ KONSTRUKCE

U svařovaných konstrukcí je nutné vyříznout na konci „V“ zářezy, nebo vyvrtat díry. Nevznikají tak nepozinkovaná místa nebo zadržení zinku v kapsách.

V případě zinkování vlastního materiálu zákazníka musí být všechny technologické otvory viditelné. Konstrukce se skrytými otvory k zinkování nepřijímáme.

Zároveň je třeba věnovat zvláštní pozornost i orientaci výtokových otvorů. Pro zinkaře je výhodné, když jsou všechny výtokové otvory orientovány jedním směrem.

Nevhodné pro zinkování

 • Barva na materiálu
 • Extrémně mastný materiál
 • Hloubková koroze
 • Struska na svárech
 • Nevhodné konstrukční řešení

Dopravu a montáž nechte na nás

 • námi vyrobené a pozinkované materiály vám rádi nainstalujeme
 • doprava je vždy v ceně zinkování
 • dopravíme produkty kam budete potřebovat
 • Máme velmi krátké termíny na zinkování

Praktické doporučení

 • Maximální rozměry svařenců jsou 6,4 x 1,2 x 2,3 m. V případě větších rozměrů je cena kalkulována individuálně
 • Závity a drobné otvory zhotovit po zinkování nebo je ochránit před pozinkováním
 • V závislosti na síle materiálu zajistěte vždy minimálně 1 mm vůli u všech ploch určených ke slícování
 • Lícované plochy je obvykle nutno vhodným způsobem ochránit před pozinkováním
 • Pokud je to možné, vyhněte se přeplátovaným povrchům. Pokud to není možné, je třeba dodržet doporučení týkající se odvzdušnění
 • K žárově zinkovaným konstrukcím patří žárově zinkované spojovací součásti
 • Vyhněte se rozměrným nevyztuženým plochám z tenkého plechu. S velkou pravděpodobností se budou deformovat
 • Díry pro šrouby vrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr
 • Nerovnost povrchu, sváry, okuje a hloubková koroze zůstávají po pozinkování viditelné
 • U profilů tvarovaných za studena může docházet k zesílení zinkovaného povlaku v pruzích po směru tažení
 • S žárově pozinkovanou ocelí můžete manipulovat bez obav z kontaminace zinkovým povlakem
 • Různorodost použitého materiálu, konstrukce (plech, profilová ocel,…), tloušťky způsobují při ochlazování různý vzhled povrchu a deformace
 • Při svařování nepoužívejte silikonové nátěry proti rozstřiku. Na dílech nesmí být zbytky barvy, nečistoty atd. Tyto povrchy se nejen nepozinkují, ale mohou být zinkovnou i zamítnut

Obecné podmínky

 • Žárové zinkování je prováděno dle normy ČSN EN ISO 1461.

 • Zákazník je povinen předat materiál v takovém stavu, aby bylo možno pozinkování provést. Materiál nesmí být znečištěn barvou ani jinými nečistotami, zbytky po válcovacích olejích, nesmí být nad obvyklou míru mastný, nesmí být napaden hloubkovou korozí, na svárech nesmí být struska a na materiálu musí být navrtány nátokové a odvzdušňovací otvory a oka pro zavěšení dle pokynů zhotovitele.

 • Výrobky řezané plamenem, laserem nebo plazmou musí mít odhraněné hrany a obroušené pálené plochy.

 • Za čistotu všech uvnitř dutých prostorů u výrobků, předaných k pozinkování, odpovídá zákazník.

 • Zákazník se dále zavazuje, že materiál určený pro žárové zinkování splňuje svým chemickým složením vhodnost tohoto materiálu pro vlastní zinkování.

 • Svarové spoje nesmí obsahovat žádné zápaly, póry, či jiné nepřípustné vady.

 • Zákazník je povinen písemně upozornit na skutečnost, že po zinkování bude na výrobek nanášena barva, jaká a jakou technologií.

Sídlo společnosti

Počaply 49, 262 72  Březnice.

Potřebujete nás?

Zanechte nám kontakt. Ozveme se Vám.

  Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů