Ochrana osobních údajů

1/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace nabídek správce v budoucnosti

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy, jména a telefonního čísla

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti Kovo Počaply, s.r.o., se sídlem na adrese Počaply 49, 262 72 Počaply, IČ: 28941489 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní emailové adresy, jména, telefonního čísla pro účel zpracování:

 

zasílání a kontaktování za účelem nabídky na učiněnou poptávku. Kontaktní e-mailová adresa, jméno a telefonní číslo budou zpracovávány po dobu 10 let od udělení souhlasu: Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

 

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy, jména a telefonu k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat v jakémkoliv e-mailu, textové zprávě s nabídkami. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Správce upozorňuje, že kontaktní emailovou adresu předává provozovateli webhostingových služeb (zpracovatel) – WEDOS Internet, a.s.,Masarykova 1230 373 41 Hluboká nad Vltavou Česká republika. IČ: 28115708, která zajišťuje provoz těchto webových stránek správce a to za účelem odeslání údajů webových formulářů správci.

 

Správce upozorňuje, že kontaktní emailovou adresu a telefonní číslo nepředá žádné nezúčastněné třetí straně.

 

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnuté kontaktní emailové adrese a telefonnímu číslu, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

 

Poskytnutá kontaktní emailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.